Click để xem toàn bộ Kênh Video

1. Video dây tưới phun mưa, ống tưới phun và phụ kiện
2. Video hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt
3. Video giới thiệu thiết bị lọc tưới nhỏ giọt, hút châm phân
4. Video giới thiệu các thiết bị đầu tưới nhỏ giọt, đầu tưới xòe, dây tưới nhỏ giọt…
5. Video béc tưới phun mưa chất lượng cao Nelson Hoa Kỳ
6. Video súng tưới bán kính lớn Nelson Big Gun
7. Video súng tưới bán kính lớn Ducar
error: