28/04/2013

Tưới nông nghiệp Nelson R5 Rotator

Nelson R5 Rotator® được thiết kế hoàn toàn khác biệt và đã được cấp bằng sáng chế. Nguồn nước đi qua họng tưới (nozzle) đến đĩa quay (plate), dòng nước đập mạnh vào đĩa làm đĩa quay, đẩy nước với bán kính lớn . Nelson R5 Rotator® có chế độ kiểm soát tốc độ quay […]
28/04/2013

Tưới nông nghiệp Nelson R2000 Rotator

Thông số kỹ thuật đầu tưới Nelson R2000 Rotator. Thiết bị tưới nông nghiệp tự động R2000 là một trong những sản phẩm tiêu biểu nhất trong dòng tưới Nelson Rotator với tính năng vượt trội – tối đa hóa bán kính, và khả năng tưới đều trong phạm vi bán kính. Có một loại […]
error: